Az új Civil törvény hatálybalépését követő helyzet a nyugdíjas szervezetek működésében
2012 augusztus 23 PDF Nyomtatás E-mail
Share

2011. december 14. napján kihirdetésre került az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (új Civil) törvény. A jogszabályi változás késztette id. Boros Gyulát, hogy papírra vesse a nyugdíjasokat is érintő változásokról gondolatait.

A törvény indoklása szerint megalkotását az elmúlt 20 év alatt lezajlott gazdasági, társadalmi, politikai és jogi környezet változásai, a felmerült gyakorlati problémák tették halaszthatatlanná, legfőképpen az átláthatóság, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás, az ellenőrzés rendszerének biztosítása. Ennek figyelembevételével történt a civil szféra  működésének átfogó szabályozása; a nyilvántartásba vétel, gazdálkodás, megszűnés, ellenőrzés vonatozásában.
A törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok - 2012. január 1, valamint június 30-i  -  hatálybalépését követő változásokra való felkészülés segítése érdekében  szerveztünk tájékoztatókat  a nyugdíjas szervezetek vezetői részére szakértők bevonásával, azzal a céllal, hogy megismertessük az új Civil törvény által meghatározott új feladatokat.
Annak ellenére, hogy  nem érték felkészületlenül az új szabályok a nyugdíjas szervezeteket, mégis sok fejtörést okozott  új előírásoknak való megfelelés, teljesítés – a legelső ilyen alkalom volt a közhasznú szervezetek részéről a közhasznúsági melléklet, valamint a minden bejegyzett egyesület részéről számviteli beszámolók Országos Birói Hivatalhoz való megküldése, május 31-ig.
Örömünkre szolgált, hogy a hozzánk tartozó nyugdíjas szervezetek több mint kétharmada eleget tudott tenni ennek az elvárásnak is. Ez évben még papír alapon eleget tehettek e kötelezettségnek, a jövőt illetően interneten küldhető el. Csak ennek teljesítését és elfogadását követően jogosultak a civil szervezetek jövőben költségvetési keretből nyújtott támogatásra, interneten benyújtott pályázattal a Nemzeti Együttműködési  Alapból, valamint a Szeged Megyei Jogú  Város Önkormányzata által biztosított támogatásból.
Sorolhatnánk még a változásokat (szigorításokat), de úgy gondoljuk, hogy az eltelt idő alatt már minden nyugdíjas szervezetünk vezetősége megismerte és kellőképpen átgondolta működésével kapcsolatos új feladatokat. Ennek reményében 2012. június 5-én körlevélben kértünk nyilatkozatot egyesületeinktől jövőbeni elképzeléseikről.
Egyik kérdésünk az volt, hogy

  • az új Civil törvény szerint tudnak-e tovább működni;
  • második kérdésünk, az volt, hogy  Idősügyi Tanácshoz való tartozásukat, illetve
  • a Senior Center Idősek Közösségi Központjával való együttműködésüket fenn kívánják-e tartani?

A visszaküldött nyilatkozatok szerint a felmérés eredménye – a megkérdezett 76 nyugdíjas szervezetet illetően – az alábbi:

  • az új Civil törvény szerint  működik tovább  és a jövőben is az  Idősügyi Tanácshoz, a Senior Centerhez kíván tartozni:  55  szervezet
  • Civil Társasági formában (bírósági bejegyzés nélkül) működik:  10  szervezet
  • Nem nyilatkozott felhívásunkra:  8    szervezet
  • Megszűnt:  3    szervezet

                                Összesen  76    szervezet         
    
A fentiekben felsorolt számok még nem véglegesek, mivel jelenleg is folyamatban vannak bírósági bejegyzések, változások. Több közhasznú egyesület részéről felmerült a közhasznúságról való lemondás, mert az új Civil törvény szigorú előírásainak nem tudnak megfelelni, ezért módosítják besorolásukat.    
A fentiekre figyelemmel átgondoljuk és értékeljük a kialakult helyzetet. Az a célunk, hogy  Szeged Önkormányzata, Idősügyi Tanácsa által nyújtott támogatásból, figyelemből, törődésből ne maradjon ki egyetlen nyugdíjas társunk sem, függetlenül attól, milyen szervezetben, civil társaságban keresi, illetve találja meg a helyét.  Szeretettel várunk és szívesen látunk mindenkit közösségi rendezvényeinken a jövőben, akikkel eddig is tartottuk a kapcsolatot.             

Id. Boros Gyula
                                    idősügyi rerens

Keressen bennünket a Facebookon is!

Képekből ízelítő

Klubjaink